Românesc

O istorie şi evaluare a mişcării penticostalo-carismatice. Rudolf Ebertshäuser

Românesc

„Rugăciune autoritară“? Practicile carismatice de rugăciune, sub lupă. Rudolf Ebertshäuser

Românesc

„Închinarea“, „vorbirea în limbi“, „scoaterea demonilor“ – practici carismatice sub lupă. Rudolf Ebertshäuser

Românesc

Penticostalii şi carismaticii – Trezirea din vremea sfârşitului sau înşelarea din vremea sfârşitului? Rudolf Ebertshäuser

Românesc

Mai vorbeşte Dumnezeu astăzi prin profeţi şi minuni? Rudolf Ebertshäuser

Românesc

„Botezul spiritual“ carismatic şi botezul biblic în Duhul Sfânt. Rudolf Ebertshäuser

Magyar

A karizmatikus ún. „szellemkeresztség” volna a teljhatalom és a szellemi erő kulcsa? Rudolf Ebertshäuser

Pусский

Достоверный текст Нового Завета. Текстус Рецептус реформации и изменения современной текстологии. Рудольф Эбертсгойзер

Pусский

Путь верного следования за Христом и харизматическое лжеучение. Рудольф Эбертсгойзер

Pусский

Харизматическое «Крещение Духом» – ключ к полномочию и духовной силе? Рудольф Эбертсхойзер